2016. november 2., szerda

Nősülés...(fiatalok ne hagyjátok magatokat elrontani!)

- Drágám, nem zavarna, ha meghívnám a lakodalmunkra a volt vőlegényemet is? – kérdi az ara.
A vőlegény elmosolyodik:
- Legalább lesz egy boldog ember is.
Igaz, mama, hogy a papa éppen vadászni volt, amikor összeházasodtatok? – kérdezi a gyerek az anyjától.
- Honnan veszed ezt a csacsiságot, kisfiam? – csodálkozik az asszony.
- Mert a Bözsi néni tegnap azt mondta a barátnőjének, hogy a Géza is nagy bakot lőtt, amikor megnősült.

Azt hallottam, cimbora, hogy minden fogadkozásod ellenére megnősültél. Igaz a hír?
- Sajnos igaz. Nem volt más választásom, annyi szennyes gyűlt össze.

Thalész az ókori görög filozófus soha nem nősült meg. Ifjúkorában az anyja ajánlott számára feleségnek egy kedves, fiatal lányt.
- Korai még – utasított el anyja javaslatát Thalész.
Néhány év múlva az anyja újból megkísérelte, hogy nősülésre bírja.
- Már késő – állapította meg flegmán a bölcs.

G. B. Shaw-tól, a világhírű írótól valaki megkérdezte:
- Hisz-e ön abban, hogy az, aki pénteken nősül meg, egész életében boldogtalan lesz?
Az író nyugodtan válaszolta:
- Feltétlenül hiszek benne. Miért lenne a pénteki nap kivétel?

Amikor Stendhal, a világhírű író öregedni kezdett, barátai meg akarták házasítani.
- Szó sem lehet róla! – mondta az író. – Életemben két dolgot szerettem: a szép asszonyokat, meg az agglegénységemet. Most legalább, ebben a korban az agglegénységemet akarom megtartani.
 
Na, komám, hogy ízlik a házasélet? – kérdezik a nem rég nősült írót.
- Ó, nagyon élvezem, már két tragédiára való anyagot gyűjtöttem.
- Miért nem veszed el azt a csinos fiatal nőt, akinél az estéidet töltöd?
- Elvenném, de akkor hol tölteném az estéimet?

A fiatalember jegygyűrűt vásárol.
- Bevéshetem a gyűrűbe a menyasszonya nevét?
- Igen, de ne nagyon mélyen.

- Édesapám, elhatároztam magam, úgy döntöttem, megnősülök!
- Nagyszerű! És kit veszel el?
- A Bélát.
- De a Béla nem is egy zsidó név !!!

Légvári – már sokadszor – nősülésre adta a fejét. Az eljegyzés után megkérdezi a menyasszonyát:
- Nos, mit szóltak a barátnőid a karikagyűrűhöz?
- Volt, aki irigyelte, és volt, aki felismerte.

- Hogyan éltek házaséletet, ha egyszer külön szobában alusztok? – érdeklődik a barátnő az első látogatás alkalmával.
- Egyszerű: a férjem füttyent egyet, ha kedve van hozzá.
- És ha neked volna kedved?
- Akkor benyitok hozzá, és megkérdezem: „Füttyentettél, drágám?”

A férfit megkérdezi a barátja:
- Hogy lehet az, hogy te egy tizenkilenc évvel idősebb nőt vettél el feleségül?
- Tulajdonképpen a lánya kezét akartam megkérni, de nem hagyta befejezni a mondatot.

Gazsi így szól a szüleihez: - Papa, mama, szeretnék megnősülni.
- Szó sem lehet róla, fiam! – mondja az anyja.
- De mama, már negyvenéves is elmúltam!
- Igen, fiam, de apáddal együtt úgy gondoljuk, hogy előbb be kell fejezned az általános iskolát.

A neves szerzőtől megkérdezi az olvasója:
- Mondja, kedves mester, honnan veszi azt a sok rémséget, amit mostanában ír?
- Tudja, két éve megnősültem.

- Gratulálok, hallom megnősültél – mondja Szabó a barátjának, Kovácsnak.
- Jól hallottad. Elegem volt már a vendéglői kosztból, sehogyan sem ízlett.
- Na és most ?
- Most már ízlik.

Újdonsült házaspár lép ki a templom kapuján. Két kis csirkefogó kölök nézi őket.
- Ijesszünk rájuk!
Odaszaladnak.
- Jól választottál, papa, gratulálunk!

- Soha nem hittem volna, hogy egyszer még megnősülsz. Mivel tudott így hatni rád az a nő?
- Én sem igazán értem. Odaült mellém, és megkérdezte, meghívom-e egy italra. Mire én visszakérdeztem: feleségül ne vegyelek?

Az apa azt mondja a kérőnek:
- Mariskám autót kap hozományul, Jucikám családi házat. Melyiket választja?
- Azt hiszem, Mariskával kezdem.....

- Szívem – mondja a férj a házassági évfordulón a nejének - én ebben a házasságban váltam emberré.
- Hogyhogy?
- Mert állat voltam, amikor elvettelek.

- Szóval ön feleségül akarja venni a leányomat. Az én döntésem az ön anyagi helyzetétől függ.
- Az én anyagi helyzetem pedig az ön döntésétől függ.

Újdonsült házaspár lép ki a templom kapuján és fogadják a gratulációkat.
Egy fiatalember nézi őket, beáll a gratulálók sorába, és amikor az ifjú férjhez lép félhangosan gratulál neki:
- Gratulálok uram, a csaj hihetetlen jó az ágyban !

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése