2016. július 8., péntek

Vidám hétvégét!A pesti turista először járt Székelyföldön, a Hargitán kirándulva találkozott a pakulárral. Egyből eszébe jutott a finom juhtúró, amiről barátai meséltek,
 s amit egyszer meg is kóstolt, de mivel emberünk sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és agyafúrtságáról, nem rontott ajtóstól a házba, hanem finoman
 rákérdezett a pakulárra: 
– Adj' Isten! Tud-e esetleg egy helyet, ahol juhtúrót tudnék venni? 
A pakulár rásandított: 
– Há' má' hogyne tudnék! Vévévé pont jútúró pont com.

Jő haza Mári nén' a bótbó' s mondja: 
– Hallod-e, Pista, megdrágult az ital. Mi lesz most? 
– Semmi. Kevesebbet eszünk.

Mózsi bá' s Pista bá' jőnek ki az elvonókúráról. Találkoznak egy régi ivócimborával, akinek két feles köményes van a kezibe.
 Örömibe, hogy látja a komákat, egyik üveget odakínálja. Ezek összenéznek: 
– Mi'csináljunk Pista, megigyuk? 
– Mit beszélsz, Mózsi, 'sze most engedtek ki. 
– Mondok valamit, Pista! A hátam megi dugom az üveget, s ha eltalálod, hogy melyikbe' van, akko' megisszuk. Ha nem, akko' ütöm oda a 
nagykőhöz, s meg van oldva. 
Ezt így Pista bá' is jónak látja. Mózsi bá' hátra teszi a kezit az üveggel, s kérdi: 
– Melyikbe' van, hallám? 
– A balba'! 
– Ne siesd e', Pista!

Mondja mérgesen az orvos Pista bá'-nak: 
– Minden pohár pálinka, amit megiszik, egy héttel megrövidíti az életét!
– A' nem lehet, doktor úr. Akko' én má' tíz éve e'lennék temetve.

Pista bá' összeveszett az asszonnyal. Kiment, s bévágta maga mögött az ajtót. 17 esztendő múlva hazajött, letette a kalapot, s a lájbit és leült a padra.
 Kérdi a felesége:
– Hol vót?
– Künn.
Kérdezi a székely asszony vénlegény fiát, Pistát:
– Fiam, levágtam egy tyúkot, mit főzzek belőle? 
– Pálinkát, édösanyám

Pista bá' bemegy a kocsmába. Leül, kér egy deci szilvapálinkát, és fejét csóválva motyog, hogy vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Megint kér egyet, 
aztán megint, s mondogatja tovább. Kérdi a kocsmáros:
– Mit nem lehet megmagyarázni?
– Úgy jártam, hogy kimentem tehenet fejni. Felrúgta a vedret. Megpróbáltam túlról, de ott es felrúgta. Mondom, megpróbálom hátulról, de úgy es felrúgta. 
Erre a két hátsó lábát kiköttem a pajta oldalához, leültem fejni, erre elkezdett csapkodni a farkával. Gondoltam, felkötöm a farkát a gerendához.
Felálltam a fejőszékre, s mivel hirtelen nem kaptam kötelet, megódtam a nadrágszíjat, felemeltem a tehén farkát, erre szíj nélkül leesett a nadrágom. 
Béjött az asszon. A tehén lába kikötve, a farka felkötve, én állok a fejőszéken kiódott szíjuval, a bokámnál a gagyám. 
Na, erre mondom, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni...
Pista bá' hangosan és igencsak hamisan énekel a lakodalomban. Mondja neki többi vendég:
– Eisze inkább táncoljon, Pista bácsi! 
– Mé', fiaim?
– Me' a port jobban bírjuk!
Új lakó költözik Pista bá' szomszédságába. Este – fél szemmel a szomszédot lesve – kiment a kertbe az öreg, ásott egy gödröt, és beletett egy bödönt. Másnap reggel jöttek a milicisták: 
– Mit dugdos maga, fegyvert, milyen tiltott dolgot? 
Feltúrtak mindent, végül a kertben megtalálták a bödönt. Nagy diadallal kiásták, s hát nincs benne semmi. 
– Mit járatja velünk a bolondját? 
– Nem én hívtam magokot. 
– Miért ásta el ezt az üres bödönt? 
– Csak azért, hogy megtudjam, milyen ember az új szomszédom.

Elmegy a székely menyecske az orvoshoz: 
– Doktor úr, két éves házasok vagyunk, má' mindent megpróbáltunk az uramma', de nem sikerült áldott állapotba kerülnöm. 
– Jó, megpróbálunk segíteni. Vetkőzzék le, lelkem! 
– Jaj doktor úr, nem lesz ez jó! Tetszik tudni, én méges csak azt szeretném, ha az uramtó' lenne!


Mondja Pista bá' Mózsi bá'-nak:
– Figyeljen ide, szomszéd! Miko' van a születésnapja?
– Osztán métt es érdekli?
– Há', vennék egy setétítőfüggönyt magának az ablakra...
– Minek?
– Hogy ne lássam örökké, amit a feleségivel művel, azétt.
– S a maga születésnapja miko' van? Én es megajándékoznám.
– Mivel?
– Egy szemüveggel, hogy lássa kié es az a feleség...

Turisták érkeznek az esztenához, nézik a juhokat. Kérdezik a pakulártól:
– Egész nap esznek?
– Ez a dóguk.
– És mondja, sokat esznek?
– Nem egyformán.
– Hogy-hogy?
– A fehérek kétszer annyit, mint a feketék.
– Hát az hogy lehet?
– Kétszer annyian vannak...

 Pista bá' vérző fejjel tántorog az úton. Odamegy a szomszéd gyermek:
– Jöjjön, Pista bácsi, hazaviszem!
– Ne, – riad meg az öreg – onnét jövök!

Halálos ágyán kérdezi Pista bá' az asszont: 
– Véri, velem vótál-e, miko' a komonisták elvették a tehenyünköt? 
– Veled vótam. 
– Velem vótál-e, miko' elvittek engemet a Duna csatornához? 
– Veled vótam. 
– Velem vótál-e, miko' elvették a második tehenyünköt es? 
– Akkor es veled vótam. 
– S most es velem vagy-e halálos ágyomná'? 
– Most es itt vagyok. 
– Véri, egyfolytába' csak a bajt hozod reám.

 A halálos ágyán Marisko mondja az urának Pista 'bának: Te Pista én olyan nem szivesen halok meg, mert tudom biztosan,
hogy Te hamarosan új asszonyt hozol a házhoz..Erre Pista'bá !: Halhatsz meg egész nyugodtan Mari, mert én nem fogok megnősulni:,
 náladnal jobbat nem kapok, és olyan mint Te, ..nem kell.......

Hajnalban dengetik Pista bá' ablakát. Kiszól álmosan: 
– Ki a'? 
– Én vagyok, Gergő, a szomszédból! Van-e itthon tintája? 
– Nincs. 
Visszaszenderedik. Húsz perc múlva megint dengetik az ablakot.
– Ki a'? 
– Én vagyok, Gergő, hoztam magának tintát!
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése