2016. július 20., szerda

Székely viccek

A pesti turista először járt Székelyföldön, a Hargitán kirándulva találkozott a pakulárral. Egyből eszébe jutott a finom juhtúró, amiről barátai meséltek, s amit egyszer meg is kóstolt, de mivel emberünk sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és agyafúrtságáról, nem rontott ajtóstól a házba, hanem finoman rákérdezett a pakulárra:
- Adj' Isten! Tud-e esetleg egy helyet, ahol juhtúrót tudnék venni?
A pakulár rásandított:
- Há' má' hogyne tudnék! Vévévé pont jútúró pont com.Jő haza Mári nén' a bótbó' s mondja:
- Hallod-e, Pista, megdrágult az ital. Mi lesz most?
- Semmi. Kevesebbet eszünk.Mózsi bá' s Pista bá' jőnek ki az elvonókúráról. Találkoznak egy régi ivócimborával, akinek két feles köményes van a kezibe. Örömibe, hogy látja a komákat, egyik üveget odakínálja. Ezek összenéznek:
- Mi'csináljunk Pista, megigyuk?
- Mit beszélsz, Mózsi, 'sze most engedtek ki.
- Mondok valamit, Pista! A hátam megi dugom az üveget, s ha eltalálod, hogy melyikbe' van, akko' megisszuk. Ha nem, akko' ütöm oda a nagykőhöz, s meg van oldva.
Ezt így Pista bá' is jónak látja. Mózsi bá' hátra teszi a kezit az üveggel, s kérdi:
- Melyikbe' van, hallám?
- A balba'!
- Ne siesd e', Pista!Mondja mérgesen az orvos Pista bá'-nak:
- Minden pohár pálinka, amit megiszik, egy héttel megrövidíti az életét!
- A' nem lehet, doktor úr. Akko' én má' tíz éve e'lennék temetve.Pista bá' összeveszett az asszonnyal. Kiment, s bévágta maga mögött az ajtót. 17 esztendő múlva hazajött, letette a kalapot, s a lájbit és leült a padra. Kérdi a felesége:
- Hol vót?
- Künn.Kérdezi a székely asszony vénlegény fiát, Pistát:
- Fiam, levágtam egy tyúkot, mit főzzek belőle?
- Pálinkát, édösanyámPista bá' hangosan és igencsak hamisan énekel a lakodalomban. Mondja neki többi vendég:
- Eisze inkább táncoljon, Pista bácsi!
- Mé', fiaim?
- Me' a port jobban bírjuk!Új lakó költözik Pista bá' szomszédságába. Este - fél szemmel a szomszédot lesve - kiment a kertbe az öreg, ásott egy gödröt, és beletett egy bödönt. Másnap reggel jöttek a milicisták:
- Mit dugdos maga, fegyvert, milyen tiltott dolgot?
Feltúrtak mindent, végül a kertben megtalálták a bödönt. Nagy diadallal kiásták, s hát nincs benne semmi.
- Mit járatja velünk a bolondját?
- Nem én hívtam magokot.
- Miért ásta el ezt az üres bödönt?
- Csak azért, hogy megtudjam, milyen ember az új szomszédom.Elmegy a székely menyecske az orvoshoz:
- Doktor úr, két éves házasok vagyunk, má' mindent megpróbáltunk az uramma', de nem sikerült áldott állapotba kerülnöm.
- Jó, megpróbálunk segíteni. Vetkőzzék le, lelkem!
- Jaj doktor úr, nem lesz ez jó! Tetszik tudni, én méges csak azt szeretném, ha az uramtó' lenne!Mondja Pista bá' Mózsi bá'-nak:
- Figyeljen ide, szomszéd! Miko' van a születésnapja?
- Osztán métt es érdekli?
- Há', vennék egy setétítőfüggönyt magának az ablakra...
- Minek?
- Hogy ne lássam örökké, amit a feleségivel művel, azétt.
- S a maga születésnapja miko' van? Én es megajándékoznám.
- Mivel?
- Egy szemüveggel, hogy lássa kié es az a feleség...Turisták érkeznek az esztenához, nézik a juhokat. Kérdezik a pakulártól:
- Egész nap esznek?
- Ez a dóguk.
- És mondja, sokat esznek?
- Nem egyformán.
- Hogy-hogy?
- A fehérek kétszer annyit, mint a feketék.
- Hát az hogy lehet?
- Kétszer annyian vannak...Pista bá' vérző fejjel tántorog az úton. Odamegy a szomszéd gyermek:
- Jöjjön, Pista bácsi, hazaviszem!
- Ne, - riad meg az öreg - onnét jövök!Halálos ágyán kérdezi Pista bá' az asszont:
- Véri, velem vótál-e, miko' a komonisták elvették a tehenyünköt?
- Veled vótam.
- Velem vótál-e, miko' elvittek engemet a Duna csatornához?
- Veled vótam.
- Velem vótál-e, miko' elvették a második tehenyünköt es?
- Akkor es veled vótam.
- S most es velem vagy-e halálos ágyomná'?
- Most es itt vagyok.
- Véri, egyfolytába' csak a bajt hozod reám.Hajnalban dengetik Pista bá' ablakát. Kiszól álmosan:
- Ki a'?
- Én vagyok, Gergő, a szomszédból! Van-e itthon tintája?
- Nincs.
Visszaszenderedik. Húsz perc múlva megint dengetik az ablakot.
- Ki a'?
- Én vagyok, Gergő, hoztam magának tintát!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése